“Управління емоціями. Як емоційна складова впливає на стан на робочому місці”

Психічне здоров’я настільки ж важливо для розумової праці в 21-му столітті, як і фізичне здоров’я для фізичної праці в минулому.

У сучасному менеджменті велика увага приділяється розвитку у керівників таких управлінських компетенцій як: планування, делегування, управління часом, мотивація персоналу та інших дійсно необхідних в практиці бізнесу навичок. При цьому темі управління конфліктами приділяється незаслужено мало уваги. До неї часто зовсім не виявляють інтересу зовсім, або ж проходять по ній досить поверхнево, позначаючи проблематику лише в загальних рисах. Тож у сучасних реаліях  важливе питання, на скільки важливо сучасному керівнику бути компетентним в темі управління конфліктами?

Для відповіді на це питання слід розібратися та зрозуміти, як конфлікти впливають на управління персоналом, і як наслідок на ефективність управління організацією.

На що ж впливають конфлікти в робочому середовищі і які небезпеки вони зберігають в собі для бізнесу?

Продуктивність людини істотно знижується під час стресу. Це легко пояснити апаратом нервової системи і мозку. Для реагування на стрес активізується гіпоталамус. І ми фактично позбавляємося доступу до префронтальної кори, що відповідає за раціональні і креативні рішення.

Будь-який конфлікт призводить до збільшення енергозатрат всіх його учасників,  відволікаючи їх увагу від виконання звичних справ, вимагаючи постійного перемикання сторін на протистояння одне одному. А це – призводить до того, що фізична і розумова продуктивність праці працівника істотно знижується. І чим вище складність виконуваних робіт, тим більш істотно відчувається  вплив конфлікту на продуктивність.

Нестандартні рішення вимагають свободи думки, пошуку можливостей і бачення перспективи. Так звідки ж цьому всьому взятися, коли значна частина уваги орієнтована на конфлікт?! Мислення залученого в конфлікт учасника зайняте конструюванням і прорахунком розвитку конфронтації, пошуком можливостей захисту і нападу, а не конструктивними ідеями на благо організації.

У нормальній робочій атмосфері є конструктивна взаємодія працівників: допомога один одному, взаємовиручка і підтримка. Все це – позитивно впливає на результати роботи кожного працівника в будь-якому колективі. У той час як розбрат і конфронтація руйнують робочий мікроклімат і позбавляють робітників можливості продуктивно взаємодіяти один з одним. Конфліктні ситуації з колегами, з керівництвом, конфлікти, викликані відсутністю можливості реалізовувати свої знання і вміння, брак визнання власних заслуг, демотивують працівника, знижуючи рівень його мотивації і задоволеності роботою.

Не слід забувати і про вплив конфліктних ситуацій безпосередньо на фізичне здоров’я працівників.  У процесі конфлікту відбувається мобілізація психічної та фізичної активності. При довготривалій конфліктній ситуації ресурси людського організму істотно виснажуються, що може привести до стресу. Підвищена витрата внутрішніх ресурсів позначається на працездатності, активності, веде до появи і загострення психосоматичних розладів і захворювань, що часто закінчується фізичним виходом працівника з робочого процесу.

Оцінюючи вплив конфліктів на виконання обов’язків працівника, керівнику перш за все слід  усвідомити всю важливість розвитку навичок управління конфліктами у колективі! Для цього керівник повинен знати і вміти вчасно виявити конфлікт, визначити його причину, вплинути на його розвиток, знизити ризики дисфункційних наслідків, провести необхідну роботу щодо запобігання конфронтації в майбутньому.

Сучасний управлінець повинен мати базові уявлення про психологію людських відносин, володіти емпатією, розвиненим емоційним інтелектом, навичками ефективних комунікацій, розумінням механізмів виникнення і розвитку конфліктів, а також володіти способами їх вирішення. Величезну роль також відіграє ставлення керівника до конфлікту не як до негативного явища, але як до можливості конструктиву, вплив яких на робочі процеси і відносини всередині колективу не варто недооцінювати. Керівник має дати зрозуміти своїм співробітникам, що він серйозно сприймає проблеми з психічним здоров’ям. Ще краще, якщо керівник явно скаже співробітникам про свою підтримку і можливість надання терапевтичної допомоги у випадках, коли це необхідно.